Skip to content
Varstvo pred požarom

Varstvo pred požarom

  • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varstva pred požarom
  • ocena požarne ogroženosti, požarni red s prilogami, požarni načrti, načrti evakuacije
  • priprava in izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev iz varstva pred požarom
  • usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in evakuacijo
  • priprava in izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja oseb, ki delajo v eksplozijsko nevarnih območjih
  • strokovna pomoč pri izvedbi vaje evakuacije iz objektov
  • praktični prikazi gašenja
  • pregledi in preizkusi aktivne požarne zaščite
  • svetovanje in sodelovanje pri izvajanju ukrepov s področja protieksplozijske zaščite
Back To Top