skip to Main Content
Varstvo okolja

Varstvo okolja

  • svetovanje na področju varstva okolja
  • izdelava načrtov gospodarjenja z odpadki, načrtov ravnanja z odpadki
  • izdelava poslovnikov s področja varstva okolja (čistilne naprave, odpadki, embalaža, itd.)
  • strokovno svetovanje pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj (naprave/objekt, odpadki, itd.)
  • svetovanje pri vzpostavitvi in vodenju sistema ISO 14001
Back To Top