skip to Main Content
Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu

 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu
 • izjava o varnosti z oceno tveganja
 • pregledi in preizkusi delovne opreme
 • teoretično in praktično usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu
 • izdelava navodil za varno delo za delovno opremo
 • vodenje evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu
 • priprava internih predpisov o osebni varovalni opremi
 • svetovanje pri izbiri ustrezne osebne varovalne opreme
 • svetovanje na področju ergonomije
 • svetovanje pri izvajanju promocije zdravja na delovnih mestih
 • svetovanje pri zmanjševanju poškodb pri delu in bolezni povezanih z delom
 • specialna usposabljanja za varno delo (upravljavci viličarjev, težke gradbene mehanizacije, dvigal, HIAB, itd.)
 • meritve kemičnih in fizikalnih parametrov na delovnem mestu (mikroklima, osvetljenost, hrup)
 • meritve zaščite električnih instalacij in ponikalne upornosti ozemlji (strelovodi)
 • svetovanje pri vzpostavitvi in vodenju sistema ISO 45001
Back To Top