skip to Main Content
Varnost in zdravje na gradbiščih

Varnost in zdravje na gradbiščih

  • izdelava varnostnih načrtov
  • izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih
  • izdelava navodil za varno delo pri izvajanju gradbenih del
Back To Top