skip to Main Content
Usposabljanja

Usposabljanja

  • teoretično in praktično usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom
  • usposabljanja za vodilne in vodstvene na področju varnosti in zdravja pri delu
  • usposabljanje za varno delo z nevarnimi kemikalijami
  • usposabljanje oseb, ki delajo v eksplozijsko nevarnih območjih
  • usposabljanje upravljavcev viličarjev, avtodvigal, mostnih dvigal, težke gradbene mehanizacije, dvižnih ploščadi, idr.
  • usposabljanje za varno delo z motorno žago
  • usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Back To Top